Log ind   |  
Glumsø Vandværk A.m.b.a. Minimer

Drikkevandet

Har en hårdhed på 16 dH


Driftsforstyrrelser

24. maj 2017 - Opdatering: Som følge af ledningsomlægninger forårsaget af BaneDanmarks sporarbejde er vi nødt til at afbryde vandforsyningen i området fra Nødevej og ud mod Sandbyvej, Åsø Mosevej m.v. Der er uforudsete problemer med arbejdet, hvorfor afbrydelsen desværre kan strække sig frem til omkring kl. 18.

En entreprenør har desværre gravet en ledning over. Der vil derfor være afbrydelse af vandet til området omkring Bøgevej, Elmevej m.v. Afbrydelsen kan strække sig frem til kl. 18.

Sommer 2017: Som følge af NK Kloaks arbejde med at etablere nye kloakledninger er vi nødt til at flytte nogle af vandværkets ledninger. Dette kan give kortvarige driftsforstyrrelser, og det kan i korte perioder medføre uklarheder i vandet. Ved at lade vandet løbe et stykke tid, skulle dette problem dog gerne gå væk.

Flyttemeddelelse
Udfyld formular under "Selvbetjening" og fane "Flyttemeddelelser".


Ny vandmålere, ny teknologi 
Se artikel PDF
Produktblad til nye elektroniske målere Se produktblad PDF
Leveringsbestemmelser for Glumsø Vandværk A.m.b.a. Se PDF

Nye klageregler Se PDF

Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Glumsø Vandværk A.m.b.a.
Stendyssevej 26.
4171 Glumsø

Søren Povlsen - Formand. Tel. 2339 4074

Niels Albrechtsen - Forbrugsaflæsning og -afregning. Tel. 21818812

Per Nielsen - Regnskab. Tel. 21491130.

Bogi Petersen - Vandværkspasser. Tel. 20292934

 

Vandværket: glum-vand@mail.dk

Administration og forbrugsafregning: info@glum-vand.dk

 

Rambøll Danmark A/S Minimer

Hjemmeside til forsyningselskaber

Kontakt

Rambøll Danmark A/S
Projektchef Jan Nielsen
Tlf.: 5161 5912
e-mail:
jnn@ramboll.dk
 
Glumsø Vandværk A.m.b.a. Minimer

Vandværket blev etableret 1907

Glumsø Vandværk forsyner Glumsø by og nærmeste omegn med vand, ca. 1.000 forbrugere.
Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 3. råvands boringer i drift. Som det fremgår af disse sider, vil vi kunne leve op til fremtidige, skærpede krav til vandkvalitet..

Copyright Rambøll Danmark A/S