Log ind   |  
Glumsø Vandværk A.m.b.a. Minimer

Drikkevandet

Har en hårdhed på 18 dH

Foranlediget af den seneste tids fokus på et nyt pesticid i drikkevandet flere steder i landet har vi også fået testet drikkevandet for dette pesticid. Disse tests har desværre vist en begrænset overskridelse af grænseværdien. Vandet må ikke indeholde mere end 0,1 mikrogram/l af stoffet, men indholdet er målt til 0,12 mikrogram/l ved afgangen af vandværket.

Vi har identificeret den boring, hvorfra overskridelsen stammer, og vi har taget de nødvendige forholdsregler, så der ikke længere vil være overskridelser.

Driftsforstyrrelser

Flyttemeddelelse
Udfyld formular under "Selvbetjening" og fane "Flyttemeddelelser".


Ny vandmålere, ny teknologi 
Se artikel PDF
Produktblad til nye elektroniske målere Se produktblad PDF
Leveringsbestemmelser for Glumsø Vandværk A.m.b.a. Se PDF

Nye klageregler Se PDF


Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Glumsø Vandværk A.m.b.a.
Stendyssevej 26.
4171 Glumsø

Søren Povlsen - Formand. Tel. 2339 4074

Niels Albrechtsen - Forbrugsaflæsning og -afregning. Tel. 21818812

Per Nielsen - Regnskab. Tel. 21491130.

Bogi Petersen - Bestyrelsesmedlem Tel. 20292934

 

Vandværket: glum-vand@mail.dk

Administration og forbrugsafregning: info@glum-vand.dk

 

Rambøll Danmark A/S Minimer

Hjemmeside til forsyningselskaber

Kontakt

Rambøll Danmark A/S
Projektchef Jan Nielsen
Tlf.: 5161 5912
e-mail:
jnn@ramboll.dk
 
Glumsø Vandværk A.m.b.a. Minimer

Vandværket blev etableret 1907

Glumsø Vandværk forsyner Glumsø by og nærmeste omegn med vand, ca. 1.000 forbrugere.
Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 3. råvands boringer i drift. Som det fremgår af disse sider, vil vi kunne leve op til fremtidige, skærpede krav til vandkvalitet..

Copyright Rambøll Danmark A/S