Driftsstatus

N O R M A L  D R I F T

Vandets hårdhed er på 18 gr. dH.

I perioden efter Påske 2019 udfører vi ledningarbejder omkring Bøgevej i et forsøg på at afhælpe manglende vandtryk hos nogle forbrugere i området. Arbejdet kan i perioder medføre reduceret tryk eller afbrud i vandforsyningen.

I løbet af foråret foretages der kontrol af vandmåler. tilfældigt udvalgte forbrugere kan derfor få besøg af en repræsentant for vandværket (fra VVS firmaet Frede Nielsen), som vil udskifte vandmåleren.


 

 

Kontakt

Glumsø Vandværk A.m.b.a.
Stendyssevej 26.
4171 Glumsø

Søren Povlsen - Formand. Tel. 2339 4074
Niels Albrechtsen - Forbrugsaflæsning og -afregning. Tel. 21818812
Per Nielsen - Regnskab. Tel. 21491130
Bogi Petersen - Bestyrelsesmedlem Tel. 20292934

Vandværket: glum-vand@mail.dk
Administration og forbrugsafregning: info@glum-vand.dk 

Om vandværket

Vandværket blev etableret 1907

Glumsø Vandværk forsyner Glumsø by og nærmeste omegn med vand, ca. 1.000 forbrugere.
Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 3. råvands boringer i drift. Som det fremgår af disse sider, vil vi kunne leve op til fremtidige, skærpede krav til vandkvalitet..

 

 

Antal besøgende
Besøgende: 4232